Slezské zemské muzeum

Oddělení archeologie


Událost

Slezské zemské muzeum, společně s Vlastivědným muzeem Jesenicka pořádá ve dnech 18. a 19. června na hradě Kaltenštejn dvě komentované prohlídky. Ty proběhnou v oba dny od 13:00 do 14:30.

Prohlídky budou bezplatné, maximální počet účastníků jednoho turnusu bude upřesněn v návaznosti na epidemiologickou situaci.

Informace budeme průběžně doplňovat, sledujte náš web.

Odkaz na událost


Cíle a výsledky našich výzkumů 


Video: Archeologický výzkum pravěké lokality ve Velkých Hošticích

Video: Kaltenštejn - nedestruktivní archeologický výzkum středověkého hradu

Video: Mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Video: Středověký hrad Kaltenštejn z ptačí perspektivy

Video: Výzkum polykulturní lokality v Neplachovicích 

Výstava: Středověký hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní archeologie


Projekt: Nedestruktivní archeologicko - historický průzkum a mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Projekt: Mapování a preventivní ochrana opevněných středověkých fortifikací na Jesenicku