Slezské zemské muzeum

Oddělení archeologie


Událost

V rámci Evropských dnů archeologie pro Vás Slezské zemské muzeum připravuje nejedno překvapení.

Informace budou průběžně doplňovány.


Cíle a výsledky našich výzkumů 


Video: Výzkum polykulturní lokality v Neplachovicích 

Video: Středověký hrad Kaltenštejn z ptačí perspektivy

Výstava: Středověký hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní archeologie


Projekt: Nedestruktivní archeologicko - historický průzkum a mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Projekt: Mapování a preventivní ochrana opevněných středověkých fortifikací na Jesenicku