Slezské zemské muzeum

Oddělení archeologie

Vyjádření Oddělení archeologie Slezského zemského muzea (SZM) k nelegálním detektorovým prospekcím 

Oddělení archeologie je proti nelegálnímu drancování území s archeologickými nálezy. Plně ve shodě s tzv. Maltskou konvencí a Mezinárodní chartou o řízení archeologického dědictví preferuje uchovávání nálezů "in situ" při plném respektování vědeckých požadavků. Plně podporuje nedestruktivní metody před destruktivními (Kaltenštejn, 2. sv. válka), pokud to situace dovoluje a nejsou tím ohroženy archeologické situace. Podílí se na osvětě a současně se i aktivně účastní ochrany archeologických lokalit před nelegálním drancováním, a to přímo v terénu (pokuty za nelegální detektorovou prospekci).

Viz také: https://www.no-detector.info/

Cíle a výsledky našich výzkumů 


Video: Opava - archeologický výzkum v centru středověkého města

Video: Koberštejn - nedestruktivní archeologický výzkum středověkého hradu

Video: Archeologický výzkum pravěké lokality ve Velkých Hošticích

Video: Mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Video: Středověký hrad Kaltenštejn z ptačí perspektivy

Video: Kaltenštejn - nedestruktivní archeologický výzkum středověkého hradu

Video: Výzkum polykulturní lokality v Neplachovicích 

Výstava: Středověký hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní archeologie


Projekt: Nedestruktivní archeologicko - historický průzkum a mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Výzkum: Polykulturní lokalita v Neplachovicích

Projekt: Mapování a preventivní ochrana opevněných středověkých fortifikací na Jesenicku