Slezské zemské muzeum

Oddělení archeologie

Cíle a výsledky našich výzkumů 


Video: Archeologický výzkum pravěké lokality ve Velkých Hošticích

Video: Kaltenštejn - nedestruktivní archeologický výzkum středověkého hradu

Video: Mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Video: Středověký hrad Kaltenštejn z ptačí perspektivy

Video: Výzkum polykulturní lokality v Neplachovicích 

Výstava: Středověký hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní archeologie


Projekt: Nedestruktivní archeologicko - historický průzkum a mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Projekt: Mapování a preventivní ochrana opevněných středověkých fortifikací na Jesenicku