Slezské zemské muzeum

Oddělení archeologie


Konference

120 let nejen muzejní archeologie v českém Slezsku

na téma

Archeologické bádání v českém Slezsku – minulost, současnost a budoucnost

26. a 27. září 2023 v Opavě, v prostorách Müllerova domu (Komenského 1/8)

Konference k 120. výročí putovního sjezdu vídeňské antropologické společnosti v Opavě z roku 1903, která vědecké obci představila již stoleté úsilí slezských archeologů a při kterém byly v rámci exkurze účastníků sjezdu provedeny vykopávky v Holasovicích, Krnově a Úvalně, jejichž výtěžek se stal základem archeologické sbírky muzea. 


Termín výstavy: 29. 4. - 30. 11. 2023


Vyjádření Oddělení archeologie Slezského zemského muzea (SZM) k nelegálním detektorovým prospekcím 

Oddělení archeologie je proti nelegálnímu drancování území s archeologickými nálezy. Plně ve shodě s tzv. Maltskou konvencí a Mezinárodní chartou o řízení archeologického dědictví preferuje uchovávání nálezů "in situ" při plném respektování vědeckých požadavků. Plně podporuje nedestruktivní metody před destruktivními (Kaltenštejn, 2. sv. válka), pokud to situace dovoluje a nejsou tím ohroženy archeologické situace. Podílí se na osvětě a současně se i aktivně účastní ochrany archeologických lokalit před nelegálním drancováním, a to přímo v terénu (pokuty za nelegální detektorovou prospekci).

Viz také: https://www.no-detector.info/

Cíle a výsledky našich výzkumů 


Výstava: Jak se hledají druhoválečné hroby

Video: Opava - archeologický výzkum v centru středověkého města

Video: Koberštejn - nedestruktivní archeologický výzkum středověkého hradu

Video: Archeologický výzkum pravěké lokality ve Velkých Hošticích

Výstava: Civilizace a barbaři

Video: Mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Video: Středověký hrad Kaltenštejn z ptačí perspektivy

Video: Kaltenštejn - nedestruktivní archeologický výzkum středověkého hradu

Video: Výzkum polykulturní lokality v Neplachovicích 

Výstava: Středověký hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní archeologie


Video: Rychleby - nedestruktivní archeologický výzkum středověké lokality

Projekt: Nedestruktivní archeologicko - historický průzkum a mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku

Výzkum: Polykulturní lokalita v Neplachovicích

Projekt: Mapování a preventivní ochrana opevněných středověkých fortifikací na Jesenicku