7,65 x 17 mm Browning

7,65 x 17 mm Browning – náboj byl zkonstruován v roce 1900 belgickou firmou Fabrique Nationale de Herstal pro samonabíjecí pistole Browning. Následně se rozšířil do celého světa a využívá se či byl využíván pro celou řadu pistolí a samopalů. Nábojnice, kterou zde vidíte má ražbu "K DWM K 479A"

DWM – Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken je společnost, která vznikla sloučením několika zbrojovek a muničních závodů v roce 1896. DWM byla jednou z předních dodavatelů zbraní a munice pro Císařské Německo a jedním z největších exportérů zbraní systému Mauser. Nejznámější zbraně vyráběné touto společností jsou pistole Parabellum (známá jako Luger P08), těžký kulomet MG08 (hlavní německý kulomet během 1. sv. války) nebo třeba kulomet MG14/17 montovaný do letadel za 1. sv. války. DWM také používala svůj systém ražeb na nábojích (na rozdíl od sjednoceného německého značení u ostatních továren), kdy značky "K K" označují muniční závod v Karlsruhe (Bádensko, Německo) a 479A označuje právě náboje 7,65 x 17 mm Browning. Za 2. sv. války patřila munička v Karlsruhe ke třem největším v Německu. Na práci v továrně se výrazně podíleli váleční zajatci, nuceně nasazení a vězni z koncentračních táborů. V roce 1944 to bylo něco přes 4500 lidí. Ještě po konci války v roce 1945 bylo v okolí Karsruhe-Durlachu umístěno okolo 2000 internovaných bývalých nuceně nasazených vězňů, především z Polska a SSSR. V 50. letech se firma rozdělila. Berlínská pobočka (stále pod názvem DWM) se nadále soustředila na výrobu drážních vozidel. Augsburgská pobočka, pod kterou spadal i závod v Karlsruhe, se namísto dřívější převážně zbrojní výroby zaměřila na produkci balicích strojů a průmyslových lisů. Nesla název IWK. V 70. letech pak proběhlo sloučení s firmou KUKA a vniká firma IWKA (Industriewerke Karlsruhe-Augsburg AG). V Karlsruhe je v té době úplně ukončena průmyslová výroba a nadále je zde již pouze sídlo společnosti. Od roku 1997 v bývalých továrních halách sídlí Centrum umění a mediálních technologií (ZKM), Městská galerie, Státní vysoká škola designu a Muzeum současného umění.