Historie hradu

Hrad Kaltenštejn stojí na nepříliš vysokém kopci v Jeseníkách, 437 m. n. m., v blízkosti vesnice Černá Voda (okres Jeseník). Samotná ves předcházela výstavbě hradu o zhruba deset let, ten se pak objevuje v písemných pramenech v roce 1295 a 1296 pod názvem "castrum Kaltensteyn". Je tak jmenován svídnickým vévodou Bolkem I. s poznámkou o sporu mezi zmíněným vévodou a vratislavským biskupem Janem Romkem. Hrad se následně zapsal do biskupského majetku, v průběhu času byl dáván do zástavy a poměrně často tak měnil své obyvatele.  Dramatická situace se odehrála na hradě v roce 1441, kdy zde byl krutě umučen Zikmund Rachna vojskem vratislavského biskupa za únos dcery královského hejtmana Půty z Častolovic a zákeřného se zmocnění hradu Kaltenštejn. Jedním z držitelů hradu byl i kníže Přemek II. Opavský, a to v letech 1470 až 1471. Na začátku 16. století byl hrad vykoupen zástupcem biskupství Janem Turzem zpět od držitele Jindřicha z Tetova a po roce 1505 byl zbořen jako zastaralý, zchátralý a nepotřebný. Stavební materiál byl pak využit při stavbě hradu Javorník (dnešní Jánský Vrch, protože až nástupce Jana Thurzy - Jan Roth po roce 1506 nechává změnit jméno hradu). 

Dodnes stojící torzo válcovité věže a zbytky hradeb dávají představu o podobě hradu. Ve 13. století, v nejstarší fázi, byl hrad tvořen bergfritem (věží), dvojdílným palácem a hradební zdí s bránou, pravděpodobně doplněn předhradím na severozápadě, které později doplnil parkán. Vstup do věže byl umístěn v prvním patře, kam se chodilo po venkovních dřevěných schodech - dodnes je na severovýchodní straně patrná část kamenného vstupního portálu ve výšce 6 m nad úrovní terénu. Z paláce umístěného při obvodové hradbě se dochovalo část přístupného klenutého sklepení. Z předávacího protokolu mezi biskupem Konrádem a panem Gabrielem Speyelem z 1. září 1443 se dozvídáme jak podobu a vybavení sídla, tak počet obyvatel a navrhované opravy. Víme tedy, že v druhé polovině 15. století na hradě sídlilo asi 18 lidí, další byli k dispozici v Černé Vodě pro případ nouze (lučištníci), v areálu hradu byly zahrnuty čtyři brány, mlýn, studna, stáje pro koně, pivovar a kolo na čerpání vody. Popsán byl také podstatný inventář, a to dvě houfnice, dvě píšťaly, šest kop šípů, půl sudu prachu, hmoždíř, pánev na vaření, kotlík, železná pánev a dva kusy soli.