Vydávání osvědčení o vývozu a prodeji předmětů kulturní hodnoty

V návaznosti na zákon č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění je Slezské zemské muzeum oprávněno zpracovávat žádosti k těmto úkonům a posoudit předměty při vydávání osvědčení pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Dle §1, odstavce 1 tohoto zákona jsou "Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona." V rámci Přílohy č. 1 jsou specifikovány předměty kulturní hodnoty pro obor archeologie jako "archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátků jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a zvířecích". Úplné znění zákona je dostupné ZDE .

Odborným pracovníkem SZM, který je pověřen tato posouzení z oboru archeologie zpracovat, je Mgr. Soňa Králová (kralovas@szm.cz).