Pro badatele

Slezské zemské muzeum zpřístupňuje svou sbírku badatelům v badatelských dnech. Studium muzejních sbírkových předmětů tak probíhá vždy ve středu od 12:00 do 15:30 a ve čtvrtek od 8:00 do 15:30. V mimořádných případech je možné domluvit s vedoucím oddělení jiný termín.

Badatelské studium muzejních sbírkových předmětů ze sbírky SZM se řídí Badatelským řádem SZM.

Badatelské návštěvy konzultujte, prosím, předem s vedoucím oddělení archeologie PhDr. Jiřím Juchelkou, Ph.D. na e-mailu juchelka@szm.cz nebo kurátorem archeologického oddělení Mgr. Ondřejem Klápou na e-mailu klapa@szm.cz.