7,62 x 25 mm Tokarev

7,62 x 25 mm Tokarev – Náboj zkonstruovaný Fjodorem Vasiljevičem Tokarevem a zavedený do výzbroje Rudé armády v roce 1930. Předlouhou byl německý náboj 7,63 x 25 mm Mauser, který byl ale laborován na nižší výkon, tudíž náboje Tokarev nejsou použitelné ve zbraních určených pro náboje 7,63 Mauser. Opačný přístup je možný a byl i aplikován, např. během Sovětsko-Finských válek, kdy si Finové nechávali dovážet náboje 7,63 Mauser, pro použití ve zbraních ukořistěných od Sovětů. Náboj byl určen pro pistole Tokarev a během války pak masově pro samopaly Špagin (PPŠ-41) a Sudajev (PPS-43). Mezi nejčastější ražby na nábojnicích těchto nábojů patří "T", "38" a "3".

"T"Tulský muniční závod, který by založen 17. května 1880. Tento závod vyprodukoval až čtvrtinu všech nábojů pro ruskou armádu během první světové války. V toce 1937 byl rozdělen na dvě části. Závod č. 176 vyráběl dále pouze dělostřelecké náboje, závod č. 38 se specializoval na náboje 7,62 mm (7,62 x 25 mm Tokarev, 7,62 x 54 mm R pro pušky a kulomety ŠKAS). Ražba "38" označovalo tento závod do října 1941, kdy byl celý závod evakuován z důvodů blížící se fronty do městečka Jurjuzaně. Od října roku 1941 tedy označení "38" patřilo Jurjuzaňskému mechanickému závodu v Čeljabinské oblasti. Toto označení mu již zůstalo (závod zbankrotoval v roce 2002). Tulský muniční závod obnovil svou výrobu v roce 1942, po porážce Němců u Moskvy. Nadále však již nesl označení "539", "T", či "ТПЗ" (TPZ – Tul'skij patronnyj zavod). Na území sledované Slezským zemským muzeem se setkáváme především s ražbou "T" případně se objevují náboje bez ražby, které pravděpodobně pocházejí také z Tulského závodu, z období těsně po obnovení výroby v roce 1942. Do konce roku 1943 výroba stopla na 388 mil. kusů za rok. Závod funguje do dnešních dnů.

"3"Uljanovský muniční závod, který byl založen 20. dubna 1916 ve městě Simbirsk (od roku 1924 Uljanovsk). Sehrál významnou úlohu při zásobování Rudé armády na východní frontě během občanské války v Rusku (každý třetí náboj pocházel z tohoto závodu). Během období 2. sv. války závod vyprodukoval stejný počet nábojů jako za celých 24 předchozích let fungování. Za 2. sv. války zde byly vyráběny náboje 7,62 x 25 mm Tokarev pro pistole a samopaly, 7,62 x 38 mm Nagant pro revolvery a 12,7 x 108 mm pro velkorážní kulomety DŠK. Závod funguje dodnes.