Středověký hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní archeologie

Výstava pořádaná v rámci  Mezinárodního dne archeologie.

Termín výstavy: 15. 9. 2020 - 31. 12. 2020; Místo konání: Müllerův dům

Výstava přibližuje život na středověkém hradě, jehož pozůstatky dodnes ční nedaleko obce Černá Voda v Jeseníkách. Hrad byl založen ve 13. století a fungoval do počátku 16. století, kdy byl zbořen a jeho torzo se letos stalo předmětem zájmu vědecké spolupráce Slezského zemského muzea a Vlastivědného muzea v Jeseníku. Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout výsledky první etapy preventivního nedestruktivního archeologického výzkumu, a to jak archeologické nálezy, tak přehled uplatněných metod moderního neinvazivního výzkumu a jeho výsledky.

Upozornění: Doprovodná přednáška (14. 10. 2020) je z důvodu vládních opatření ZRUŠENA.