Středověký hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní archeologie

Komentovaná prohlídka pořádaná v rámci Evropských dní archeologie

            

V sobotu, 15. 6. 2024 proběhla v rámci Evropských dnů archeologie již tradiční komentovaná prohlídka zříceniny středověkého hradu Kaltenštejn. Komentovanou prohlídku organizovalo Oddělení archeologie SZM společně s Vlastivědným muzeem Jesenicka (VMJ). V tomto roce přišlo celkem padesát návštěvníků (a tři psi J ). U penzionu Radost, který se nachází pod zříceninou, byla vedoucím Oddělení archeologie doktorem Jiřím Juchelkou představena technika používaná při nedestruktivním průzkumu hradu. Po cestě vzhůru na hrad proběhl výklad o historii místa v režii Mgr. Milana Rýchlého, archeologa VMJ. Na šesti stanovištích byli pak návštěvníci seznámeni s různými typy nálezů, které byly získány na hradě během nedestruktivního archeologického průzkumu v posledních čtyřech letech. Především byl dán důraz na kontext jednotlivých předmětů a jejich propojení s historií místa. Na konci prohlídky si návštěvních mohli odnést repliku středověkého hrotu šípu, který byl naskenován a vytištěn na 3D tiskárně na Oddělení archeologie SZM.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům prohlídky za účast, trpělivost a také fyzický výkon při stoupání na hradní vrch a těšíme se na další setkání na akcích SZM a VMJ.