11 x 41 mm R Werndl

11 x 41 mm R Werndl – celokovový vojenský puškový náboj, přijatý Rakousko-Uherskou armádou v roce 1867 pro jednorannou pušku M1867 Werndl-Holub. V roce 1866 prohrálo Rakousko válku s Pruskem. Jedním z faktorů porážky byly i pušky Lorenz M1854 a M1862, které se nabíjely zepředu (předovky). Prusové byly vybaveni zadovkami systému Dreyse (obě zbraně byly nabíjeny náboji s papírovými nábojnicemi). Ihned po prohrané válce se začaly předovky Lorenz předělávat na zadovky systému Wänzel (nabíjené celokovovými náboji 14 x 33 mm R Wänzel). Předěláno bylo nakonec asi 70 tis. pušek. Jednalo se o provizorní řešení, než bude armáda přezbrojena na pušky M1867 Werndl-Holub. Po Prusko-Francouzské válce v roce 1871 R-U armáda vydala požadavek na úpravu náboje 11 x 41 mm R Werndl, což vedlo v roce 1878 k zavedení náboje 11 x 58 R Werndl. Oba typy náboje, i přes svou zastaralost, byly v aktivní službě ještě do 1. sv. války a pušky Werndl byly dokonce ještě v roce 1938 během mobilizace v Československu přidělovány Sokolským organizacím. Pušky Werndl-Holub byly také používány jako lovecké zbraně ještě do počátku 2. sv. války. Na lokalitách zkoumaných SZM mohou nábojnice tohoto typu pocházet tedy buď od lovců nebo od příslušníků Volksturmu (domobrany) z období úplného závěru 2. sv. války. Značení na těchto nábojnicích je stejné jako u mladšího náboje 8 x 50 mm R Mannlicher. Tedy čárkami oddělené čtvrtiny, kdy na 12. hod. je římskou číslicí vyznačen měsíc výroby, na 9. a 3. hod. rok výroby a na 6. hod. je značka výrobce.

Značka "orlice" – K. u K. (C. a K. – císařská a královská) Munitionsfabrik Wöllersdorf, Rakousko. Viz náboj 8 x 50 mm R Mannlicher.