Archeologický výzkum

Slezské zemské muzeum je organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů ve smyslu §21 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozsah působnosti Slezského zemského muzea se vztahuje na  oblast české části Slezska a Jesenicko.

V rámci naší činnosti provádíme badatelské i záchranné archeologické výzkumy, povrchové průzkumy, sběr, zpracování a následné uložení archeologického materiálu a odborný archeologický dohled v souladu s § 22, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. (plné znění zákona 20/1987 Sb. o památkové péčí ZDE). Mezi naše další činnosti patří provádění zaměřovacích a dokumentačních prací (kompletní terénní dokumentace, focení dronem, měření pomocí georadaru aj.), včetně zpracování pomocí CAD softwaru a geografických informačních systémů (viz naše vybavení).

Slezské zemské muzeum zajišťuje vypracování odborných stanovisek a vyjádření k územím s archeologickými nálezy a po vyžádání vystavuje stavebníkům potvrzení o splnění podmínky archeologie podle § 22 odst. 2 památkového zákona. Dále podáváme vyjádření k územně plánovací dokumentaci zpracovávané pro potřeby orgánů veřejné správy.Aktuální archeologické výzkumy

Projekt: mapování a preventivní ochrana opevněných středověkých fortifikací na Jesenicku.

Projekt: nedestruktivní archeologicko - historický průzkum a mapování lokalit 2. světové války v českém Slezsku.