Technické vybavení Slezského zemského muzea

V současnosti je oddělení vybaveno moderní přístrojovou technikou - GeoMAx Zenith35 Pro GSM-UHF-TAG, pozemní vrtulník DJI PHANTOM 4 PRO+, Georadar OPERA DUO 2 WHEEL, Detektor kovů Minelab CTX 3030, inspekční kamera.

Veškeré vybavení i s odborným personálem nabízíme k pronájmu (v případě zájmu kontaktujte, prosím, vedoucího oddělení archeologie PhDr. Jiřího Juchelku, PhD. na tel. +420 731 308 300 nebo na e-mailu juchelka@szm.cz).


Pozemní vrtulník DJI PHANTOM 4 PRO+

Dron vybavený kamerou umístěnou na 3osém stabilizovaném závěsu, s integrovaným digitálním systémem OcuSync pro přenos obrazu a video pozičním systémem. Díky tomu mohou být přesně zdokumentována i špatně přístupná místa či situace ve výškách. Dron nám poskytuje jedinečné možnosti pohledu z ptačí perspektivy a poskytuje tak souvislosti širšího prostorového vidění.

K provádění prací prostřednictvím dronu je nutné mít dle platné legislativy povolení, které vydává Úřad pro civilní letectví. To se vydává po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. a podle ust. § 52 leteckého zákona a dle leteckého Předpisu L2 - Pravidel létání. Bez povolení k létání v souladu s § 52 leteckého zákona, není provozovatel dronu oprávněn k provozu letadla ve vzdušném prostoru ČR.

Slezské zemské muzeum má Povolení k létání letadla bez pilota, a to pro model 4 PRO, poznávací značky OK-X052J (povolení vydáno pod č. j. 9757-19-701; sp. Zn. UAS-1706).

Evidovaným pilotem u Úřadu pro civilní letectví je PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. 

Georadar OPERA DUO 2 WHEEL 

Pro ověření předpokladů existence dnes již zaniklých zdí, chodeb, podzemních prostor či jiných pod povrchem lidským okem nepostřehnutelných situací je používán přístroj Georadar OPERA DUO 2 WHEEL. Principem je měření času odražených elektromagnetických vln v různých prostředích. Tímto způsobem radar hledá do hloubky několika metrů rozhraní prostředí s rozdílnými elektromagnetickými vlastnostmi. Jedno měření radarem zaznamená příčný profil terénu, neukazuje však konkrétní objekty, jako třeba tomograf, ale jenom místa většího odrazu, či propouštění paprsků. Můžeme tak najít různé kamenné struktury, základy a dutiny (jeskyně, krypty). 

GeoMAx Zenith35 Pro GSM-UHF-TAG 

Jedná se o nejmodernější technologii měření, má 555 kanálů pro přijímání signálu všech družicových systémů a všech jejich frekvencí (včetně těch nově budovaných), rychlost 5 Hz při aktualizaci polohy, s integrovanou libelou a kompasem pro rychlé a spolehlivé měření RTK i se skloněnou výtyčkou. Poskytuje přesné výškové a polohové zaměření bodů a objektů, jejich zanesení do terénní dokumentace, případně do mapy. 

Pipe Inspection Camera Systém Model No.:3199F 

Pomocí inspekční kamery jsou pak zkoumána nepřístupná místa ve formě dutin, prasklin nebo spár. Jedná se o profesionální vodotěsnou kameru s dosahem až 30 metrů s připojeným fotoaparátem, kamerou a monitorem, s dálkovým ovládáním a LED diodami pro práci ve tmě. 

Sofware Allplan Linear 2020 

Všechna získána data jsou následně digitalizována prostřednictvím programu Allplan Linear 2020. Jedním z mnoha výsledků naší práce pak může být např. prostorová mapa jednotlivých součástí v konfrontaci s polohou a distribucí nálezů pocházejících z archeologických výzkumů. Tímto způsobem jsme schopni identifikovat, popsat a následně vyhodnotit prostorové souvislosti jednotlivých nálezů ve vztahu k sobě navzájem i k danému prostředí a dopomoci tak k lepšímu pochopení dynamiky pravěkého a středověkého osídlení.