Technické vybavení Slezského zemského muzea

V současnosti je oddělení vybaveno moderní přístrojovou technikou - GeoMAx Zenith35 Pro GSM-UHF-TAG, pozemní vrtulník DJI PHANTOM 4 PRO+, Georadar OPERA DUO 2 WHEEL, Detektor kovů Minelab CTX 3030, inspekční kamera, 3D scanner Rangevision Pro a Stereomikroskop Nikon SMZ1270.

Veškeré vybavení i s odborným personálem nabízíme k pronájmu (v případě zájmu kontaktujte, prosím, vedoucího oddělení archeologie PhDr. Jiřího Juchelku, PhD. na tel. +420 731 308 300 nebo na e-mailu juchelka@szm.cz).


Pozemní vrtulník DJI PHANTOM 4 PRO+

Dron vybavený kamerou umístěnou na 3osém stabilizovaném závěsu, s integrovaným digitálním systémem OcuSync pro přenos obrazu a video pozičním systémem. Díky tomu mohou být přesně zdokumentována i špatně přístupná místa či situace ve výškách. Dron nám poskytuje jedinečné možnosti pohledu z ptačí perspektivy a poskytuje tak souvislosti širšího prostorového vidění.

K provádění prací prostřednictvím dronu je nutné mít dle platné legislativy povolení, které vydává Úřad pro civilní letectví. To se vydává po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. a podle ust. § 52 leteckého zákona a dle leteckého Předpisu L2 - Pravidel létání. Bez povolení k létání v souladu s § 52 leteckého zákona, není provozovatel dronu oprávněn k provozu letadla ve vzdušném prostoru ČR.

Slezské zemské muzeum má Povolení k létání letadla bez pilota, a to pro model 4 PRO, poznávací značky OK-X052J (povolení vydáno pod č. j. 9757-19-701; sp. Zn. UAS-1706).

Evidovaným pilotem u Úřadu pro civilní letectví je PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. 

Georadar OPERA DUO 2 WHEEL 

Pro ověření předpokladů existence dnes již zaniklých zdí, chodeb, podzemních prostor či jiných pod povrchem lidským okem nepostřehnutelných situací je používán přístroj Georadar OPERA DUO 2 WHEEL. Principem je měření času odražených elektromagnetických vln v různých prostředích. Tímto způsobem radar hledá do hloubky několika metrů rozhraní prostředí s rozdílnými elektromagnetickými vlastnostmi. Jedno měření radarem zaznamená příčný profil terénu, neukazuje však konkrétní objekty, jako třeba tomograf, ale jenom místa většího odrazu, či propouštění paprsků. Můžeme tak najít různé kamenné struktury, základy a dutiny (jeskyně, krypty). 

GeoMAx Zenith35 Pro GSM-UHF-TAG 

Jedná se o nejmodernější technologii měření, má 555 kanálů pro přijímání signálu všech družicových systémů a všech jejich frekvencí (včetně těch nově budovaných), rychlost 5 Hz při aktualizaci polohy, s integrovanou libelou a kompasem pro rychlé a spolehlivé měření RTK i se skloněnou výtyčkou. Poskytuje přesné výškové a polohové zaměření bodů a objektů, jejich zanesení do terénní dokumentace, případně do mapy. 

Pipe Inspection Camera Systém Model No.:3199F 

Pomocí inspekční kamery jsou pak zkoumána nepřístupná místa ve formě dutin, prasklin nebo spár. Jedná se o profesionální vodotěsnou kameru s dosahem až 30 metrů s připojeným fotoaparátem, kamerou a monitorem, s dálkovým ovládáním a LED diodami pro práci ve tmě. 

Sofware Allplan Linear 2020 

Všechna získána data jsou následně digitalizována prostřednictvím programu Allplan Linear 2020. Jedním z mnoha výsledků naší práce pak může být např. prostorová mapa jednotlivých součástí v konfrontaci s polohou a distribucí nálezů pocházejících z archeologických výzkumů. Tímto způsobem jsme schopni identifikovat, popsat a následně vyhodnotit prostorové souvislosti jednotlivých nálezů ve vztahu k sobě navzájem i k danému prostředí a dopomoci tak k lepšímu pochopení dynamiky pravěkého a středověkého osídlení.Stereomikroskop Nikon SMZ1270

Mikroskop Nikon SMZ1270 nabízí široké zorné pole při nízkém zvětšení, což umožňuje snadné potvrzení pozorovaných cílů, zatímco jeho špičková optika poskytuje jasný a ostrý obraz v celém zorném poli. Mikroskop SMZ1270 je také vybaven inteligentními funkcemi, které umožňují automatickou detekci údajů o zvětšení. 

3D scanner Rangevision Pro

Dvoukamerový stacionární systém, který je "srdcem" těchto skenerů, je založený na kvalitních kamerách pro strojové vidění IDS a full HD projekci fázového posunu strukturovaného světla vhodný pro průmyslové aplikace skenování. Umí pracovat ve spojení s automatickým otočným stolem, který podstatně urychluje přesné skenování menších předmětů, na základě metody skládání povrchu best-fit a pomocí optických značek, díky nimž lze skenovat přesně i velké objekty. Díky možnosti výměny objektivů a překalibrování je možné použít jeden systém pro skenování předmětů od velikosti prstenu, přes auto až po letadlo.

3D tiskárna Trilab Delti Q2

TRILAB DeltiQ 2 je spolehlivá delta tiskárna, která se skládá z vysoce kvalitních pohybových komponent a je určena pro profesionální použití. Výjimečná kvalita 3D výtisků dokonale splňuje požadavky v oblasti prototypování, konstrukce, výroby nástrojů, produkce nebo výzkumu a vývoje.

Díky svým vlastnostem a funkcím je TRILAB DeltiQ 2 ideální pro světové produkční společnosti, malé a střední podniky, výzkumné laboratoře nebo pro designéry, inženýry a vědce.