Kvartník vratislavského biskupa Jana III. Romky

Datace: 1292 - 1301


Na av. představuje hlavu, na rv. biskupskou mitru, tj. infuli. Mince je velmi vzácná.