Kvartník - vratislavský biskup Jan III. Romka

Datace: 1292-1301

Jako kvartník se označují slezské stříbrné mince ražené v letech 1290-1330. Jejich ražba byla zahájena deset let před pražským grošem a jedná se tak o první těžší stříbrnou grošovou minci raženou ve střední Evropě.

Na av. představuje hlavu s hvězdy na okraji, na rv. biskupskou mitru, tj. infuli. Mince je velmi vzácná (determinace: Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.).