Program konference

120 let nejen muzejní archeologie v českém Slezsku

na téma Archeologické bádání v českém Slezsku – minulost, současnost a budoucnost

Místo – Opava, Müllerův dům, adresa Komenského 1/8


26. září

 • od 11:00 do 12:00 – prezentace účastníků, Opava, Müllerův dům, adresa Komenského 1/8
 • 12:00 - zahájení konference, úvodní projev Prof. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. za Slezské zemské muzeum s přednáškou

Přednášky:

 • 13:00 – RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD. – Chrt a člověk z Chotěbuze
 • 13:30 – Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, Dr. – "Fossatoribus, qui in Riczschin foderunt". Slezská prearcheologie (14.- 18. století)
 • 14:00 – Mgr. Ondřej Klápa a kol. – Výsledky výzkumu Slezského zemského muzea v Neplachovicích

Diskuze: 14:30 – 15:00

 • 15:00 – Mgr. Hana Lafková – Kožené artefakty na severní Moravě a ve Slezsku
 • 15:30 – Ing. Mgr. Hana Rajhelová – Konzervace a restaurování souboru archeologických nálezů z lokality Krnov Cvilín
 • 16:00 – Mgr. Zbyněk Moravec – Počátky archeologického bádání na Ostravsku

Diskuze: 16:30 – 17:00

17:00 – Posterová prezentace (kavárna Müllerova domu)

 • Mgr. Markéta Rušarová – Zřícenina hradu Rychleby a její průzkum před rokem 1945 z perspektivy ikonografických pramenů ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka

18:00 – 22:00 Společenské večer v prostorách kavárny Müllerova domu (po 22h lze pokračovat v okolních restauracích)


27. září

Přednášky:

 • 10:00 – Mgr. Milan Rychlý – "Chlívem to začalo a chlívem to začíná."
 • 10:30 – Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. – Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. - Mgr. Hana Lafková – Archeologie v časopise Slezského zemského muzea (1951 – 2022)
 • 11:00 – Mgr. Tomáš Petr a kol. – Dosavadní výsledky nedestruktivního výzkumu hradu Kaltenštejna

Diskuze: 11:30 – 12:00

Obědová přestávka 12:00 – 13:00

 • 13:00 – Mgr. Martina Uhlářová – Viktor Karger a jeho přínos archeologie na Těšínsku
 • 13.30 – Mgr. Milan Rychlý – Dějiny bádání na zřícenině hradu Rychleby
 • 14:00 – Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. et DSc. a kol. – Nový nález zlaté plechové ozdoby z období popelnicových polí z Opavy

Diskuze: 14:30 – 15:00

15:00 ukončení konference, poděkování a rozloučení se s účastníky